Kinh tế xây dựng
 
Hướng dẫn Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
5/12/17 2:28 PM

Ngày 10/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 1028/BXD-KTXD hướng dẫn Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

1. Theo quy định tại khoản 4, Điều 11, Mục 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì:

Giá gói thầu có bao gồm: chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá; việc thanh toán, quyết toán theo các điều kiện nêu trong hợp đồng, loại hợp đồng ký kết giữa các bên, không trái quy định trong Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) và các quy định pháp luật liên quan.

Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế giá trị gia tăng và chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế áp dụng theo quy định tại bảng 2.4 của Phụ lục số 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

2. Khi dự thầu, việc phân bổ chi phí hạng mục chung, chi phí dự phòng vào đơn giá chi tiết của từng công việc do nhà thầu quyết định; việc thanh toán theo giá hợp đồng và các thỏa thuận của hợp đồng phù hợp với quy định và Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) được cơ quan thẩm quyền quyết định.

3. Việc thanh thanh toán đối với hình thức hợp đồng trọn gói trên cơ sở khối lượng thực hiện trong biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành và đơn giá ghi trong hợp đồng (bao gồm cả dự phòng phí nhà thầu đã tính toán và phân bổ trong giá dự thầu và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết định trúng thầu); không chiết tính lại khối lượng cũng như đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết định trúng thầu.

Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1028/BXD-KTXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1028-BXD-KTXD_10052017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !