Kinh tế xây dựng
 
Quyết toán chi phí quản lý dự án công trình Tòa nhà hỗn hợp HH4 Sông Đà Twin Tower
3/29/17 9:02 AM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 269/TCT-Kte ngày 28/02/2017 của Tổng Công ty Sông Đà về việc quyết toán chi phí quản lý dự án công trình Tòa nhà hỗn hợp HH4 Sông Đà Twin Tower.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 670/BXD-KTXD ngày 29/3/2017, trả lời như sau:

Việc lập dự toán chi phí bổ sung trên cơ sở chi phí thực tế hợp lý lớn hơn chi phí theo tỷ lệ quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình như đã nêu tại văn bản số 269/TCT-Kte ngày 28/02/2017 và không vượt tổng mức đầu tư là phù hợp;

Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án Tòa nhà hỗn hợp HH4 Sông Đà Twin Tower trên cơ sở dự toán chi tiết chi phí quản lý dự án được phê duyệt theo phướng pháp hướng dẫn lập dự toán theo quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 và đã được kiểm toán chấp nhận tại Báo cáo kiểm toán số 65/2016/XD-KTTV ngày 26/12/2016 là phù hợp.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 670/BXD-KTXD.

 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_670-BXD-KTXD_29032017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !