Kinh tế xây dựng
 
Trình tự và thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư
3/29/17 9:12 AM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1165/SXD-QLXD ngày 17/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn về trình tự và thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư. Ngày 29/3/2017 Bộ xây dựng đã có công văn 667/BXD-KTXD, trả lời như sau:

Tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định về thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng như sau:

- Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế hai bước;

- Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước.

Như vậy, các chi phí trong giai đoạn chuẩn bị dự án được xác định trên cơ sở phạm vi công việc thực hiện nằm trong kế hoạch kèm dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và được Người quyết định đầu tư phê duyệt. Người quyết định đầu tư có thể ủy quyền cho chủ đầu tư phê duyệt, trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì Người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 667/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_667-BXD-KTXD_29032017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !