Kinh tế xây dựng
 
Hướng dẫn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố Cần Thơ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
3/24/17 1:24 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 629/BXD-KTXD hướng dẫn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố Cần Thơ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chi phí quản lý dự án xác định theo định mức tỷ lệ do Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 đã bao gồm chi cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

Theo quy định tại tiết 4.2 điểm 4 Phụ lục số 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng: “Trường hợp một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng thực hiện trước khi xác định dự toán xây dựng công trình thì chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định bằng giá trị hợp đồng tư vấn đó ký kết”. Như vậy, chi phí tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình trong dự toán xây dựng công trình (công trình thiết kế 2 bước) xác định bằng giá trị hợp đồng tư vấn đã ký kết. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng tư vấn thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. Chủ đầu tư, người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm về việc xác định giá gói thầu, giá hợp đồng tư vấn trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 629/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_629-BXD-KTXD_24032017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !