Kinh tế xây dựng
 
Hướng dẫn Sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình về chi phí quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp đường 565 tỉnh Quảng Bình
12/26/16 10:00 AM

Ngày 23/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2917/BXD-KTXD hướng dẫn Sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình về chi phí quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp đường 565 tỉnh Quảng Bình.

Theo hướng dẫn tại Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng, khi lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình thì chi phí quản lý dự án xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt; chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng trước thuế trong dự toán gói thầu xây dựng được duyệt. Trường hợp các dự án triển khai tại các vùng biên giới, hải đảo, các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định thì chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng ở trên được điều chỉnh với hệ số như hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009.

Đối với gói thầu tư vấn giám sát đang triển khai, trường hợp cấp quyết định đầu tư quyết định điều chỉnh phạm vi các gói thầu xây dựng thuộc phạm vi giám sát thì việc điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn giám sát thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2917/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2917-BXD-KTXD_23122016.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !