Tin hoạt động
 
Chỉ số giá xây dựng các gói thầu số 1A-2, 4, 4A, 5, 6 và 6A thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
5/10/18 3:19 PM

Việc xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, máy thi công xây dựng các gói thầu số 1A-2, 4, 4A, 5, 6 và 6A Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả, vừa qua Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1059/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả 

Theo đó, về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá xây dựng: Việc xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, máy thi công xây dựng các gói thầu số 1A-2, 4, 4A, 5, 6 và 6A Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả do Viện Kinh tế xây dựng thông báo tại văn bản số 440/VKT/NN ngày 15/3/2018 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng. Các chỉ số giá xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá cả trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu.

Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo văn bản này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) các gói thầu số 1A-2, 4, 4A, 5, 6 và 6A Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1A.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1059/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1059-BXD-KTXD_10052018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !