Tin hoạt động
 
Áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
4/9/18 4:13 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 751/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về việc áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. 

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, cụ thể là:

- Tại điểm a khoản 5 thì: “Giá hợp đồng trọn gói được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng và đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng hoặc một số trường hợp chưa thể xác định rõ khối lượng đơn giá (như: Hợp đồng EC, EP, PC, EPC và hợp đồng chìa khóa trao tay) nhưng các bên tham gia hợp đồng có đủ năng lực kinh nghiệm để tính toán, xác định giá hợp đồng trọn gói.

Khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình.”

- Tại điểm a khoản 3 thì: “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết”.


Định mức xây dựng được công bố là căn cứ để xác định giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đối với công trình khắc phục lũ lụt như nêu tại Công văn số 479/SXD-KT&VLXD ngày 22/2/2018 nêu trên, chủ đầu tư xem xét, áp dụng hình thức hợp đồng xây dựng cho phù hợp. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 751/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_751-BXD-KTXD_09042018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !