Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng áp dụng Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng
4/9/18 4:10 PM

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 171/SXD-QLXD ngày 07/02/2018 xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn áp dụng Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 742/BXD-KTXD ngày 09/4/2018 trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì hình thức Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án chỉ được áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng.

Khi áp dụng hình thức Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án thì chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán xây dựng công trình được xác định theo hướng dẫn tại Phần I của Định mức chi phí quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng công bố kèm theo Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng và được điều chỉnh với hệ số k = 0.8.

Việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 742/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_742-BXD-KTXD_09042018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !