Tin hoạt động
 
Chỉ số giá xây dựng cho các gói thầu XL01 và XL02, Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên
1/5/18 2:29 PM

Về việc thỏa thuận chỉ số giá xây dựng cho các gói thầu XL01 và XL02, Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên, vừa qua Bộ Xây dựng đã có văn bản 07/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH đầu tư Cổ Chiên. 

Theo đó, về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá xây dựng: Việc xác định chỉ số giá xây dựng cho các gói thầu XL01 và XL02, Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên do Phân viện kinh tế xây dựng Miền Nam - Viện Kinh tế xây dựng xác định và thông báo tại các văn bản số: 69/PVKT và 70/PVKT ngày 14/9/2017 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

Các chỉ số giá xây dựng được xác định phù hợp với sự biến động giá vật liệu, nhân công và máy thi công trên thị trường xây dựng tại khu vực của các gói thầu này.

Bộ Xây dựng thống nhất các chỉ số giá xây dựng cho các gói thầu XL01 và XL02 như Công ty TNHH đầu tư Cổ Chiên đề nghị tại văn bản số 54/CC-2017 (chi tiết như các Phụ lục kèm theo văn bản này). Các chỉ số giá xây dựng này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng của các gói thầu XL01 và XL02, Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 07/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_07-BXD-KTXD_03012018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !