Tin hoạt động
 
Vận dụng định mức công tác khoan dẫn để ép cọc
12/29/17 4:51 PM

Ngày 15/11/2017, Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản số 8991/CT-HCQTTVAC xin ý kiến về việc hướng dẫn vận dụng định mức công tác khoan dẫn để ép cọc bê tông cốt thép.  

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có công văn 3172/BXD-KTXD ngày 29/12/2017 trả lời như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo nội dung văn bản số 8991/CT-HCQTTVAC, quá trình thực hiện hợp đồng thi công xây dựng số 24A/2015/HĐ-XD được ký ngày 17/3/2015 giữa Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty cổ phần xây dựng trang trí nội thất Thành Đô có phát sinh công tác khoan dẫn để ép cọc bê tông cốt thép; do định mức dự toán xây dựng công trình chưa có định mức cho công tác này, vì vậy các bên đã vận dụng định mức khoan khảo sát có tính đến các hệ số khoan không lấy mẫu và đường kính lỗ khoan theo đúng quy định.

3. Việc quản lý định mức xây dựng thời kỳ này được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo đó, việc vận dụng định mức cho công tác khoan dẫn để ép cọc bê tông cốt thép như Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nêu tại văn bản số 8991/CT-HCQTTVAC là phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3172/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3172-BXD-KTXD_29122017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !