Tin hoạt động
 
Chi phí khảo sát địa hình phục vụ quản lý, thông báo luồng đường thủy nội địa và lập kế hoạch duy tu các công trình nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa
11/10/17 3:52 PM

Ngày 09/11/2017, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 109/BXD-KTXD gửi Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về chi phí khảo sát địa hình phục vụ quản lý, thông báo luồng đường thủy nội địa và lập kế hoạch duy tu các công trình nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

Theo đó, đối với công tác khảo sát địa hình phục vụ quản lý, thông báo luồng đường thủy nội địa và lập kế hoạch duy tu các công trình nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, việc quản lý chất lượng khảo sát thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; việc lập và quản lý chi phí thực hiện theo Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 6/2/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng, Quyết định số 1345/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng, thì chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; định mức tỷ lệ chi phí chung, chi phí lập nhiệm vụ khảo sát, chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, chi phí lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 109/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_109-BXD-KTXD_09112017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !