Tin hoạt động
 
Làm rõ các mã hiệu trong tập định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị công bố tại Quyết định số 592/QĐ-BXD
10/6/17 4:19 PM

Ngày 08/9/2017 Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường tỉnh Cao Bằng có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc làm rõ các mã hiệu trong tập định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị tại Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng.  

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 2351/BXD-KTXD ngày 5/10/2017 trả lời như sau:

Các mã định mức được công bố tại Quyết định số 592/QĐ-BXD với trị số định mức nhân công là mức hao phí nhân công cần thiết để hoàn thành công việc và cấp bậc thợ trung bình cần thiết để đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc (không bao gồm các phụ cấp theo lương). Do đó, khi xác định đơn giá tiền lương nhân công trong dự toán, phải căn cứ vào mức hao phí nhân công trong định mức được công bố và các quy định của pháp luật về tiền lương, phụ cấp có liên quan để xác định cho phù hợp.

 


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 2351/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2351-BXD-KTXD_05102017.doc.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !