Tin hoạt động
 
Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng
9/29/17 4:19 PM

Ngày 29/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 99/BXD-KTXD gửi Phòng Tài chính Kế hoạch - Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Sau khi nhận được văn bản số 679/TCKH của Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu về việc đề nghị hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng là ước tính chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với phương án thiết kế sơ bộ và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng; tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Trường hợp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, thì các chi phí quản lý dự án sơ bộ (GsbQLDA), chi phí tư vấn đầu tư xây dựng sơ bộ (GsbTV), chi phí khác sơ bộ (GsbK) được ước tính không vượt quá 15% của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của dự án (chưa bao gồm chi phí lãi vay và vốn lưu động thuộc chi phí khác trong thời gian thực hiện dự án).

Trường hợp xác định tổng mức đầu tư, các chi phí quản lý dự án (GQLDA), chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV), chi phí khác (GK) được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định thì không hạn chế mức tối đa 15% của tổng chi phí xây dựng và thiết bị.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 99/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_99-BXD-KTXD_29092017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !