Tin hoạt động
 
Chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP
9/5/17 3:46 PM

Chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư được xác định bằng định mức tỷ lệ % được công bố nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư được đuyệt của dự án. 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2065/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông vận tải về chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư được công bố tại Quyết định số 1486/QĐ-BXD ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo đó chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư được xác định bằng định mức tỷ lệ % được công bố nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư được đuyệt của dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2065/BXD-KTXD 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2065-BXD-KTXD_05092017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !