Tin hoạt động
 
Định mức vận chuyển, loại đường vận chuyển
7/7/17 4:41 PM

Ngày 14/6/2017, Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên - Gia Lai gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về định mức vận chuyển, loại đường vận chuyển.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 1541/BXD-KTXD ngày 07/7/2017 trả lời như sau:

1. Dự án Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Dự án đã được UBND tỉnh phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 30/12/2011, nên việc thực hiện xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Định mức dự toán bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng là cơ sở để các cơ quan, tổ chức có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí vận chuyển đối với các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng đến hiện trường công trình trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đối với công trình áp dụng Định mức vận chuyển công bố kèm theo không phù hợp thì phải lập phương án vận chuyển cụ thể để xác định chi phí vận chuyển.

3. Về nguyên tắc, định mức do Bộ Xây dựng công bố để các tổ chức, cá nhân tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Chủ đầu tư căn cứ vào biện pháp thi công, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình để quyết định việc áp dụng định mức cho công trình. Trường hợp áp dụng định mức vận chuyển không phù hợp hoặc chưa có định mức công bố như đề nghị hướng dẫn tại văn bản số 81/CV-BTPY ngày 14/6/2017 thì xác định giá vật liệu như sau:

Theo Phụ số 6 (phương pháp lập giá xây dựng công trình) Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng. Chi phí vận chuyển đến công trình có thể xác định theo phương án, cự ly, loại phương tiện và giá thuê phương tiện vận chuyển hoặc tính trên cơ sở các định mức vận chuyển và các phương pháp khác phù hợp với điều kiện thực tế.

4. Trường hợp, cần thiết vận dụng định mức vận chuyển vật liệu tương tự có cự ly, cấp đường vận chuyển, loại, tải trọng phương tiện vận chuyển phù hợp với điều kiện thi công xây dựng công trình thì Chủ đầu tư xem xét quyết định việc vận dụng định mức như đề nghị tại văn bản số 81/CV-BTPY ngày 14/6/2017 cho loại vật liệu cần vận chuyển đối với cự ly, cấp đường chưa được quy định trong Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng và có hiệu lực từ 01/6/2014.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1541/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1541-BXD-KTXD_07072017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !