Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai phí thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng
4/18/17 10:09 AM

Ngày 17/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 837/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai phí thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng. 

Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị chỉ hướng dẫn chi phí thẩm định đồ án quy hoạch, chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch, không hướng dẫn việc xác định các loại phí.

Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD là chi phí để cơ quan tổ chức thẩm định lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, họp Hội đồng thẩm định, mời chuyên gia cùng thực hiện thẩm định…

Chi phí cho hoạt động của cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch là chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch (chi phí quản lý việc lập đồ án quy hoạch) được xác định trên cơ sở định mức chi phí theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD nêu trên.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 837/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_837-BXD-KTXD_17042017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !