Tin hoạt động
 
Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình
4/18/17 10:00 AM

Ngày 17/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 831/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.  

Việc thanh toán hợp đồng thi công xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn Pleiku (km1610) - Cầu 110 (km1667+570), tỉnh Gia Lai thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT, đối với công tác lắp đặt ống cống đã và đang triển khai thực hiện của hợp đồng thi công xây dựng trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) thì việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và hướng dẫn tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Đối với công tác lắp đặt ống cống của hợp đồng xây dựng thực hiện sau thời điểm có hiệu lực thi hành của Quyết định số 587/QĐ-BXD thì việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các hướng dẫn tại Quyết định số 587/QĐ-BXD.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 831/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_831-BXD-KTXD_17042017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !