Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (Licogi 9) trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
3/3/17 10:11 AM

Ngày 02/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 430/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (Licogi 9) trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Theo đó, việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu.

Căn cứ quy định của Nhà nước tại thời điểm ký hợp đồng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (mục 3.1.1. điểm 3 Điều 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng), thì những vật tư, vật liệu do Chủ đầu tư cấp cho Nhà thầu đều là chi phí vật liệu cấu thành vào kết cấu công trình nên được tính vào chi phí trực tiếp của dự toán xây dựng công trình. Các chi phí như trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước đều được tính trên toàn bộ giá trị vật liệu trong dự toán xây dựng công trình mà không phân biệt vật liệu đó được cấp từ nguồn nào.

Theo nội dung văn bản hỏi, nếu trong dự toán xây dựng công trình và hồ sơ đề xuất của nhà thầu các thành phần chi phí trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, đã được tính toán đầy đủ bao gồm cả phần vật liệu do Chủ đầu tư cấp, và nếu trong hợp đồng ký kết giữa hai bên, cũng như trong quá trình thực hiện hợp đồng không có nội dung thỏa thuận điều chỉnh giảm trừ các chi phí trên khi Chủ đầu tư cấp vật tư, vật liệu, thì khi thanh quyết toán, các chi phí này vẫn được tính đầy đủ như trong đơn giá hợp đồng đã được thống nhất ký kết giữa hai bên.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 430/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_430-BXD-KTXD_02032017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !