Tin hoạt động
 

Bộ Xây dựng đã có công văn 29/BXD-KTXD gửi Công ty Điện lực Bắc Giang về áp dụng định mức thí nghiệm mẫu đất và mẫu nước trong phòng thí nghiệm. 

 

Ngày 10/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 504/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng – UBND thành phố Cần Thơ về việc áp dụng định mức, đơn giá khảo sát xây dựng và thẩm định dự toán khảo sát xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 469/BXD-KTXD (8/3), hướng dẫn Sở Xây dựng Đắk Lắk áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình. 

 

Ngày 08/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 470/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng Bạc Liêu về vướng mắc trong quản lý nhà nước về xây dựng. 

 

Ngày 02/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 430/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (Licogi 9) trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

 

Ngày 03/03, Bộ Xây dựng đã có công văn 23/BXD-KTXD hướng dẫn Quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên thực hiện Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. 

 

Ngày 02/03, Bộ Xây dựng đã có công văn 21/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần xây dựng 47 về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình như sau: 

 

Ngày 01/03, Bộ Xây dựng đã có công văn 398/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR) thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình. 

 

Ngày 28/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 389/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng. 

 

Ngày 21/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 304/BXD-KTXD hướng dẫn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV xác định chi phí cho công tác súc xả đường ống cấp nước bằng quả mút. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !