Tin hoạt động
 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 699/2017/ĐC ngày 05/05/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả xin ý kiến hướng dẫn về chi phí văn phòng làm việc của tư vấn tại Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả, Quốc lộ 1, Tỉnh Phú Yên và Tỉnh Khánh Hòa. 

 

Ngày 27/4/2017, Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 234/TTr-BQLDA của Ban QLDA Giao thông Khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải về việc thẩm định chi phí tư vấn thẩm định giá vật liệu xây dựng công trình thuộc Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

 

Ngày 05/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 44/BXD-KTXD hướng dẫn Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an về chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 580/KHĐT-KTĐN ngày 31/3/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư - thành phố Hải Phòng về việc quản lý thực hiện hợp đồng số 03 thuộc dự án quản lý và xử lý chất thải rắn Hải Phòng. Ngày 16/5/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1090 /BXD-KTXD trả lời như sau: 

 

Ngày 09/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 1022/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Đèo Cả về chỉ ố giá xây dựng gói thầu số 2 Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1A, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa. 

 

Ngày 03/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 971/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng - tỉnh Gia Lai về mức thu, sử dụng phí và lệ phí trong hoạt động xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 03/MTĐT ngày 03/3/2017 của Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam kiến nghị về định mức đơn giá và công tác quản lý việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đô thị. Ngày 28/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 42/BXD-KTXD trả lời như sau: 

 

Ngày 26/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 39/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình về chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu, công tác kiểm định, thí nghiệm đối chứng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 78/CV–CTMT ngày 13/4/2017 của Công ty TNHHMTV Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh về việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt đơn giá phá đá gói thầu số 1 Dự án đường vào khu xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh. 

 

Ngày 24/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 911/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án Bộ Ngoại giao về định mức mức dự toán, đơn giá xây dựng các công tác lắp dựng kết cấu thép gói thầu XL08, XL09, XL10 sử dụng cẩu 250 tấn và 150 tấn. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !