Tin hoạt động
 
Kết luận thanh tra thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo QĐ số 2127/QĐ-TTg, ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Bắc Kạn
7/31/17 10:19 AM

Kết luận thanh tra số 143/KL-TTr của Chánh Thanh Tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo QĐ số 2127/QĐ-TTg, ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Bắc Kạn. 

 
Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Bac Kan.PDF) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE