Tin hoạt động
 
Xử phạt Công ty Cổ phần đầu tư Long Biên 100 triệu đồng
5/28/15 9:07 AM

Ngày 22/5/2015, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành văn bản số 193/TTr-CN2 yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư Long Biên chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 23/QĐ-XPVPHC ngày 05/5/2015 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng.

Theo đó, ngày 15/4/2015, Đoàn kiểm tra do Thanh tra Sở Xây dựng chủ trì cùng phối hợp với UBND quận Long Biên, Đội Thanh tra xây dựng quận Long Biên, UBND phường Phúc Đồng và phường Gia Thụy tổ chức kiểm tra dự án “Sân Golf và dịch vụ Long Biên” tại phường Phúc Đồng và phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội do Công ty Cổ phần đầu tư Long Biên làm chủ đầu tư. Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành đã thiết lập Biên bản kiểm tra hoạt động xây dựng số 52/BBKT-TTr (CN2), trong đó nêu một số nội dung tồn tại và hồ sơ còn thiếu sót, đề nghị Chủ đầu tư và các nhà thầu có báo cáo giải trình bằng văn bản, đồng thời thiết lập Biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm số 09/BB-VPHC đối với Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư Long Biên đã có hành vi vi phạm “Tổ chức thi công xây dựng công trình sai quy hoạch chi tiết 1/500 do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 18/7/2012”, vi phạm theo điểm b, khoản 7, Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 05/5/2015, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành và gửi Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 23/QĐ-XPVPHC đối với Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư Long Biên, địa chỉ tại 137 Ngô Gia Tự, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Tuấn Tú – Chức vụ Tổng Giám đốc. Mức phạt tiền là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Do đến nay đã quá thời hành chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng Công ty Cổ phần đầu tư Long Biên chưa chấp hành việc nộp phạt tại kho bạc nhà nước theo quy định (trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt); tại văn bản số 193/TTr-CN2, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư Long Biên nghiêm túc chấp hành việc nộp phạt vi phạm hành chính tại kho bạc và nộp biên lai phạt cho Đội Thanh tra chuyên ngành số 2 vào ngày 01/6/2015. Trong trường hợp không chấp hành, Công ty Cổ phần đầu tư Long Biên sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 

Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng
Nguồn: Văn bản số 193/TTr-CN2 của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE