Tin hoạt động
 

Kết luận thanh tra số 484/KL-TTr ngày 29/9/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng; công tác quy hoạch; quản lý quy hoạch; cấp phép xây dựng; việc thực hiện quy hoạch chuyên ngành xử lý chất thải rắn, rác thải, nước thải, nghĩa trang và một số dự án tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 

 

Kết luận thanh tra số 482/KL-TTr ngày 22/9/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng của công ty liên doanh TMHH Vietcombank-Bonday-Benthanh và dự án đầu tư trụ sở Vietcombank Tower tại thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Kết luận thanh tra số 19/KL-TTr ngày 19/01/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn. 

 

Kết luận thanh tra số 478/KL-TTr ngày 20/9/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa. 

 

Kết luận thanh tra số 476/KL-TTr ngày 18/9/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tại một số dự án. 

 

Kết luận thanh tra số 27/KL-TTr ngày 08/02/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng và việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt tại tỉnh Lào Cai. 

 

Kết luận thanh tra số 18/KL-TTr ngày 17/01/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội tại một số dự án.

 

Kết luận thanh tra số 457/KL-TTr của Chánh Thanh Tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo QĐ số 2127/QĐ-TTg, ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Hà Nội. 

 

Kết luận thanh tra số 144/KL-TTr của Chánh Thanh Tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo QĐ số 2127/QĐ-TTg, ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Thái Nguyên. 

 

Kết luận thanh tra số 143/KL-TTr của Chánh Thanh Tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo QĐ số 2127/QĐ-TTg, ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Bắc Kạn. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE