Tin hoạt động
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội
1/31/18 4:38 PM

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 707/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri hành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

Nội dung kiến nghị: “Cử tri tiếp tục phản ánh việc Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020 chưa đạt kết quả như mong muốn, đến nay các cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan đơn vị trong nội thành Hà Nội vẫn hoạt động gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường... Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, các bệnh viện, trường học ra khỏi nội đô trước năm 2020, bàn giao lại trụ sở cũ để Thành phố xây dựng các công trình công cộng” (Cử tri các quận, huyện, thị xã).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 225/BXD-QHKT xin trả lời như sau:

Trên cơ sở triển khai Luật Thủ đô và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội rà soát, sắp xếp lại hệ thống cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan đơn vị trong nội thành Hà Nội trong khu vực trung tâm thành phố nhằm giảm áp lực lên hệ thống hạ tầng đô thị, giải quyết ùn tắc giao thông nội thành Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các tỉnh trong vùng Thủ đô triển khai một số công việc sau:

1. Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Xây dựng tổ chức lập, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 06/5/2016, trong đó đã rà soát, xây dựng phương án cụ thể để sắp xếp và di dời các cơ sở đào tạo đại học, cơ sở công nghiệp... ra khỏi khu vực nội đô thành phố Hà Nội và định hướng quy hoạch trên địa bàn 10 tỉnh vùng Thủ đô trong giai đoạn 2016 – 2030.

2. Trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, UBND thành phố Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan trong quá trình tổ chức lập, thẩm định và trình duyệt các đồ án quy hoạch chuyên ngành (như quy hoạch hệ thống giao thông vận tải...), quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn làm cơ sở để triển khai đầu tư hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị để di dời các bệnh viện, trường đại học, nhà máy xí nghiệp… ra ngoài khu vực trung tâm, giảm tải áp lực về hạ tầng cơ sở và từng bước giảm ùn tắc giao thông của thành phố.

3.Thực hiện cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và chủ trương di dời các cơ sở sản xuất, trường học, bệnh viện, cơ quan ra khỏi khu vực nội thành Thủ đô Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng tổ chức lập “Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030” tại Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 04/06/2014 và Quyết định số 86/QĐ-TTg ngày 19/01/2017.

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn, phối hợp với Bộ, ngành liên quan và UBND Thành phố Hà Nội tiến hành điều tra, rà soát thực trạng hệ thống trụ sở làm việc các Bộ, ngành trung ương và nghiên cứu hoàn chỉnh các phương án quy hoạch bố trí khu trụ sở Bộ, ngành tập trung tại Khu trung tâm Tây Hồ Tây và Khu vực Mễ Trì.

Đến thời điểm này, đồ án “Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan trung ương các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030” đã cơ bản hoàn thành theo Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt. Ngày 29/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Báo cáo số 16/BC-BXD gửi Thủ tướng Chính phủ về việc “Triển khai lập đồ án Quy hoạch xây dựng Hệ thống trụ sở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan Trung ương các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030”. Trong báo cáo, Bộ Xây dựng đã nêu rõ quá trình triển khai lập, thẩm định; tổng hợp danh sách và nhu cầu di dời theo mức độ cấp thiết và theo giai đoạn; đang nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể việc sử dụng diện tích đất tại các vị trí cũ sau khi các cơ quan di dời đến vị trí mới; phương án quy hoạch chi tiết tại địa điểm mới ở Tây Hồ Tây và Mễ Trì và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đồ án trong Quý II năm 2018 làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với Thành phố Hà Nội và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai việc di dời hệ thống công sở, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, các bệnh viện, trường học ra khỏi nội đô trước năm 2030, sớm bàn giao lại trụ sở cũ để thành phố Hà Nội triển khai đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhân dân và đáp ứng nguyện vọng của cử tri thành phố Hà Nội.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 225/BXD-QHKT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE