Tin hoạt động
 
Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ công tác quy hoạch
1/25/18 3:30 PM

Mới đây, Sở Xây dựng - tỉnh Bình Thuận đã Văn bản số 4281/SXD-QHKT xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ công tác quy hoạch. Ngày 24/01/2018. Bộ Xây dựng có công văn 186/BXD-KTXD trả lời như sau: 

Đối với trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch của dự án thì thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ công tác quy hoạch là Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cấp được ủy quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch của dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 186/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_186-BXD-KTXD_24012018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE