Tin hoạt động
 
Lập quy hoạch xây dựng Khu vực phía Bắc huyện Bến Lức, tỉnh Long An
1/19/18 3:10 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 113/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc lập quy hoạch xây dựng Khu vực phía Bắc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 

Sau khi nhận được Văn bản số 5272/UBND-KT ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đề nghị cho ý kiến về nội dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu vực phía Bắc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Căn cứ đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2076/QĐ-TTg ngày 22/12/2017, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An kiểm tra, rà soát cơ sở pháp lý lập quy hoạch, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bến Lức và thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Đối với khu vực lập quy hoạch, đề nghị xác định rõ tính chất, vai trò của Khu vực phía Bắc huyện Bến Lức trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An và vùng Thành phố Hồ Chí Minh; từ đó, đề xuất các khu chức năng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kết nối giao thông giữa khu vực lập quy hoạch với các khu vực lân cận và với các tuyến đường giao thông liên tỉnh, đảm bảo không gây ùn tắc khu vực cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 113/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_113-BXD-QHKT_17012018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE