Tin hoạt động
 
Thủ tục điều chỉnh Quy hoạch đô thị Đại học Đà Nẵng
1/2/18 4:00 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 65/BXD-QHKT gửi Đại học Đà Nẵng về thủ tục điều chỉnh Quy hoạch đô thị Đại học Đà Nẵng. 

Sau khi nhận được Văn bản số 3918/ĐHĐN-CBDA của Đại học Đà Nẵng đề nghị có ý kiến về thủ tục điều chỉnh Quy hoạch đô thị Đại học Đà Nẵng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch chung Đại học Đà Nẵng đã được phê duyệt tại Quyết định số 1057/QĐ-TTg ngày 09/12/1997 của Thủ Tướng Chính phủ tổng diện tích là 300 ha, bao gồm ranh giới hành chính của 2 tỉnh, thành phố (110 ha thuộc địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và 190 ha thuộc địa bàn xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Để thống nhất với các loại quy hoạch cũng như các cấp độ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 149/TB-VPCP ngày 21/3/2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị đổi tên Đồ án từ “Quy hoạch khu Đô thị Đại học Đà Nẵng tỷ lệ 1/2000” thành “Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng tỷ lệ 1/2000”. Nội dung nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng thực hiện theo quy định về quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù tại khoản 2 Điều 11 và Điều 13 của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

2. Do nội dung đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng có liên quan đến địa giới hành chính của 02 địa phương (tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng); đồng thời liên quan đến chiến lược phát triển của nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì; theo Thông báo số 149/TB-VPCP ngày 21/3/2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan tổ chức lập Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng. Nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng là cơ quan thẩm định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 65/BXD-QHKT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE