Tin hoạt động
 
Bổ sung quy hoạch dự án kho xăng dầu tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
12/19/17 4:00 PM

Mới đây, Bộ Công thương đã có văn bản số 10778/BCT-KH xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị có ý kiến về bổ sung quy hoạch dự án kho xăng dầu tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Về vấn đề này, ngày 18/12/2017 Bộ Xây dựng có công văn 3041/BXD-QHKT trả lời như sau:

1. Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Nhơn Trạch) đã được phê duyệt tại Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 22/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ; vị trí do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị bổ sung quy hoạch dự án kho xăng dầu thuộc xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, giáp sông Nhà Bè, đã được định hướng trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Nhơn Trạch dành cho phát triển cảng và dịch vụ hậu cần cảng.

2. Để đảm bảo tính khả thi, việc đề xuất bổ sung quy hoạch các kho ngoại quan xăng dầu tại khu vực nêu trên cần đáp ứng các điều kiện sau:

Vị trí, quy mô phải đảm bảo phù hợp với nội dung đồ án Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Nhơn Trạch và đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 23/5/2014.

Phù hợp với quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đảm bảo các yêu cầu an toàn về phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành trong quá trình vận hành khai thác.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3041/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3041-BXD-QHKT_18122017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE