Tin hoạt động
 
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng cập nhật các Khu công nghiệp được điều chỉnh, bổ sung
12/14/17 4:31 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2981/BXD-QHKT gửi Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng cập nhật các Khu công nghiệp được điều chỉnh, bổ sung.

Sau khi nhận được Tờ trình số 8946/TTr-UBND ngày 02/11/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cập nhật các dự án: Khu công nghiệp Hoà Cầm – giai đoạn 2, Khu công nghiệp Hoà Nhơn, Khu công nghiệp Hoà Ninh. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

1. UBND thành phố Đà Nẵng cần phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh cục bộ đối với việc hình thành 03 khu công nghiệp Hoà Cầm giai đoạn 2 (119 ha), khu công nghiệp Hoà Ninh (400 ha), khu công nghiệp Hoà Nhơn (393,57 ha), trong đó làm rõ các nội dung: mức độ ảnh hưởng đến định hướng phát triển chung của đô thị; giải pháp quy hoạch của các quy hoạch chi tiết khu công nghiệp; khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (giao thông, cấp điện, cấp nước, nguồn tiếp nhận xả thải .v.v.) đối với việc hình thành các khu công nghiệp; các giải pháp khắc phục những phát sinh do điều chỉnh quy hoạch.

2. UBND thành phố Đà Nẵng cần thực hiện đầy đủ trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị quy định tại Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị 2009 và nội dung tại Văn bản số 555/TTg-CN ngày 18/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Hồ sơ điều chỉnh cục bộ gửi về Bộ Xây dựng để có ý kiến chính thức trước khi UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2981/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2981-BXD-QHKT_12122017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE