Tin hoạt động
 
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh quốc lộ 140 đoạn qua tỉnh tỉnh Kon Tum
8/16/17 4:00 PM

Ngày 14/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 36/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) đoạn qua tỉnh Kon Tum. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến cụ thể như sau: 

1. Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 2426/UBND-HTKT ngày 07/10/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh phạm vi hành lang an toàn đường bộ đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) đoạn qua tỉnh Kon Tum. Theo quy định của pháp luật, việc điều chỉnh phạm vi hành lang an toàn đường bộ đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn ngoài đô thị thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải. Ngày 17/4/2017, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 830/BXD- HTKT gửi Bộ Giao thông vận tải góp ý Hồ sơ điều chỉnh cục bộ hướng tuyến Quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh, trong đó đã nêu các nguyên tắc về hành lang an toàn giao thông đường bộ của đường Hồ Chí Minh.

2. Để đảm bảo sự thống nhất giữa quy hoạch ngành giao thông với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Sở Xây dựng cần kiểm tra, rà soát làm rõ các nội dung còn vướng mắc, tồn tại của việc quản lý dọc tuyến Quốc lộ 14 và đề xuất các nội dung cần điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy định của Luật Xây dựng 2014 hiện nay không còn loại đồ án quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến. Vì vậy, việc điều chỉnh nội dung liên quan đến đường Hồ Chí Minh trong các đồ án quy hoạch xây dựng dọc tuyến (Định hướng quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, giai đoạn I đến năm 2020 tại Quyết định số 27/2004/QĐ-TTg ngày 02/03/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt; Quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quy hoạch chung dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 823/QĐ-UB ngày 12/8/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) cần được lồng ghép trong quá trình triển khai đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kon Tum.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 36/BXD-QHKT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE