Tin hoạt động
 
Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị
6/9/17 10:00 AM

Việc lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị sẽ áp dụng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn. 

Tại văn bản số 19/BXD-QHKT, ngày 08/6/2017 Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 13 Luật Xây dựng năm 2014 đã quy định Quy hoạch Xây dựng gồm các loại: Quy hoạch vùng, Quy hoạch đô thị, Quy hoạch khu chức năng đặc thù và Quy hoạch nông thôn; Khoản 1 Điều 18 Luật Xây dựng năm 2014 nêu rõ “Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng quyết định hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn tham gia lập quy hoạch theo quy định của pháp luật”.

Do đó, việc lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị sẽ áp dụng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 19/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_19-BXD-QHKT_08062017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE