Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử lý một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện đồ án ĐC QHC TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
5/17/17 3:28 PM

Ngày 16/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 1096/BXD-QHKT hướng dẫn Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử lý một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện đồ án ĐC QHC TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

1. Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Quy hoạch 704) đã xác định một số khu vực tại đô thị trung tâm Đà Lạt sẽ hình thành một số công trình điểm nhấn trên các trục cảnh quan, Quy hoạch 704 cũng đề ra khung thiết kế đô thị tổng thể và hướng dẫn cụ thể đối với thiết kế đô thị thành phố Đà Lạt.

Căn cứ vào các định hướng, khung thiết kế đô thị tổng thể xác định trong Quy hoạch 704, UBND tỉnh Lâm Đồng cần tổ chức triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị để xác định rõ các dự án, công trình điểm nhấn cụ thể, đảm bảo các tiêu chí về kiến trúc, phù hợp với cảnh quan, bản sắc đô thị, các Quy chuẩn xây dựng hiện hành và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thành phố Đà Lạt. Trong trường vượt quá thẩm quyền quyết định thì Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2. UBND tỉnh Lâm Đồng cần chỉ đạo UBND thành phố Đà Lạt, Sở Xây dựng Lâm Đồng lập mô hình sa bàn khu vực trung tâm, lấy ý kiến các chuyên gia quy hoạch – kiến trúc – văn hoá để quản lý tốt và hiệu quả không gian kiến trúc cảnh quan cho thành phố Đà Lạt, đặc biệt là khu vực trung tâm,.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1096/BXD-QHKT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE