Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù
5/17/17 10:13 AM

Ngày 15/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 18/BXD-QHKT hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù.

Khu chức năng đặc thù cấp quốc gia là khu vực phát triển theo các chức năng chuyên biệt hoặc hỗn hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc các khu vực có ý nghĩa quốc gia được xác định trong quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch phát triển ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù quy định tại Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 18/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_18-BXD-QHKT_15052017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE