Tin hoạt động
 
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Vũng Áng 1 thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
5/9/17 10:18 AM

Ngày 08/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 17/BXD-QHKT gửi Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Vũng Áng 1 thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. 

Theo đó, khu công nghiệp Vũng Áng 1 là một khu chức năng thuộc phân khu công nghiệp đa ngành lô CN10A trong Khu kinh tế vũng Áng, do đó việc thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ phải căn cứ các Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng cấp trên (quy hoạch chung xây dựng; quy hoạch phân khu xây dựng) và tuân theo các quy định tại mục 6 chương II Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng các Khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 17/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_17-BXD-QHKT_08052017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE