Tin hoạt động
 
Áp dụng các văn bản pháp luật trong quyết định hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn tham gia lập Quy hoạch xây dựng
4/17/17 10:05 AM

Ngày 14/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 805/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng các văn bản pháp luật trong quyết định hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn tham gia lập Quy hoạch xây dựng như sau: 

Căn cứ Điều 13 Luật Xây dựng năm 2014, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quy hoạch đô thị. Do đó, việc lựa chọn tư vấn lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và pháp luật có liên quan.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Luật Xây dựng năm 2014, cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng quyết định hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn tham gia lập quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật. Vì vậy, trường hợp lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013 thì áp dụng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 805/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_805-BXD_QHKT_14042017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE