Tin hoạt động
 
Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án sân golf Phượng Hoàng, tỉnh Hòa Bình
3/17/17 10:19 AM

Ngày 8/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 473/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Hòa Bình về việc quy hoạch chi tiết xây dựng dự án sân golf Phượng Hoàng, tỉnh Hòa Bình. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình tại văn bản số 1744/UBND-CNXD nêu trên, Dự án sân golf Phượng Hoàng, huyện Lương Sơn có quy mô trên 300ha, đã xây dựng xong các hạng mục và đi vào hoạt động ổn định gần 10 năm, do một chủ đầu tư thực hiện, trường hợp lập quy hoạch phân khu xây dựng sẽ lãng phí ngân sách nhà nước, kéo dài thời gian và không thiết thực....

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án sân golf Phượng Hoàng trên địa bàn xã Sơn Lâm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình có quy mô trên 300ha và đi vào hoạt động nhiều năm, vị trí, quy mô, tính chất dự án đã được cập nhật phù hợp trong Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh Hòa Bình) và Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 (Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của UBND tỉnh Hòa Bình).

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Hòa Bình có thể áp dụng việc cấp Giấy phép quy hoạch làm cơ sở để triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án sân golf Phượng Hoàng nêu trên. Nội dung Giấy phép quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về đất đai và các yêu cầu về quy hoạch phát triển sân golf (Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020); làm rõ các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, yêu cầu về không gian kiến trúc – cảnh quan phù hợp với tính chất và quy mô của Dự án sân golf.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 473/BXD-QHKT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE