Tin hoạt động
 
Chuyển mục đích sử dụng đất tại KCN Đà Nẵng - khu An Đồn
3/17/17 11:00 AM

Ngày 7/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 462/BXD-QHKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển mục đích sử dụng đất tại KCN Đà Nẵng (khu An Đồn). 

1. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất Khu công nghiệp Đà Nẵng (khu An Đồn) để phát triển đô thị phù hợp với định hướng phát triển không gian của khu vực An Đồn (đất công cộng, hỗn hợp) đã được xác định tại đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2. UBND thành phố Đà Nẵng cần triển khai lập quy hoạch phân khu tại khu vực phía Đông và bán đảo Sơn Trà để xác định rõ tỷ lệ đất ở đô thị, đất công cộng, đất thương mại dịch vụ … để phát triển đô thị tại khu vực An Đồn, đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt và Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 462/BXD-QHKT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE