Tin hoạt động
 
Công tác lập quy hoạch xây dựng trong Khu kinh tế
2/24/17 9:00 AM

Ngày 23/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 02/BXD-QHKT gửi Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh về công tác lập quy hoạch xây dựng trong Khu kinh tế. 

Việc áp dụng các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng phụ thuộc vào thời điểm lập quy hoạch xây dựng. Do đó đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nêu cụ thể các thời điểm lập, phê duyệt quy hoạch trong văn bản số 985/KKT-QHXD ngày 23/12/2016.

Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 20/8/2007 (Quyết định số 1076/QĐ-TTg) thời điểm này thực hiện theo các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng gồm: Luật Xây dựng 2003; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng. Do đó việc lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án thay cho quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 là đáp ứng được yêu cầu quy định của Luật Xây dựng 2003 cũng như các văn bản hướng dẫn Luật tại cùng thời điểm.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 02/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_02-BXD-QHKT_23022017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE