Tin hoạt động
 
Báo cáo công tác quy hoạch đô thị tại địa phương
1/24/17 3:04 PM

Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 143/BXD-QHKT gửi các đơn vị liên quan về việc báo cáo công tác quy hoạch đô thị tại địa phương. 

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 của Chính phủ, trong đó có nội dung “Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương rà soát các quy hoạch liên quan đến công tác quản lý đô thị, nhất là các thành phố lớn, đề xuất giải pháp chấn chỉnh. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch đô thị, nhất là việc quy hoạch, cấp phép xây dựng các khu đô thị mới, khu chung cư cao tầng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2017”, Bộ Xây dựng dự kiến tiến hành rà soát công tác lập và triển khai quy hoạch liên quan đến công tác quản lý đô thị tại 19 đô thị (02 đô thị loại đặc biệt và 17 đô thị loại I) bao gồm: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ; TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), TP Nam Định (tỉnh Nam Định), TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hoá), TP Vinh (tỉnh Nghệ An), TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), TP Vũng Tầu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu), TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang).

Nội dung rà soát bao gồm:

- Rà soát, kiểm tra thực trạng công tác triển khai lập quy hoạch đô thị (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết);

- Rà soát một số dự án phát triển đô thị bao gồm: quy hoạch chi tiết; sự phù hợp của các dự án với quy hoạch chi tiết liên quan đến các chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn của các dự án theo quy hoạch;

- Rà soát các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị; việc kết nối các dự án phát triển đô thị với hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Để có đủ cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu trên chỉ đạo các đơn vị có liên quan báo cáo về công tác quy hoạch của 19 đô thị thuộc phạm vi quản lý của mình gồm những nội dung sau:

1. Tổng hợp các số liệu về công tác lập quy hoạch đô thị tại 19 đô thị từ khi có Luật Xây dựng năm 2003. Bảng biểu số liệu thực hiện theo các phụ lục kèm theo văn bản này.

2. Đánh giá việc áp dụng hệ thống các văn bản quy phạm, pháp luật (Luật, Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn) trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Rà soát hệ thống các văn bản pháp luật về nội dung, sự thống nhất, tính rõ ràng trong các Luật, Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, . . .. Phân tích, đánh giá việc thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm theo chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức các cấp ở địa phương đối với công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

3. Rà soát các vấn đề quản lý đô thị theo quy hoạch: quy mô dân số, các chỉ tiêu sử dựng đất, các chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

4. Tổng hợp, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện công tác quy hoạch, quản lý đô thị theo quy hoạch (những mặt được, chưa được, nguyên nhân, . . .); những hạn chế, bất cập còn tồn tại trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (từ Trung ương đến địa phương và theo từng nhóm vấn đề).

5. Những kiến nghị, định hướng xử lý:

- Đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị;

- Đối với công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch;

- Đối với việc xây dựng, ban hành hệ thống văn bản pháp luật (của Trung ương và địa phương).

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/02/2017.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 143/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_143-BXD-QHKT_23012017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE