Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Bộ Công Thương chuyên ngành về đầu tư kho nổi cấp phát xăng dầu Hải Hà – Năm Căn quy mô 2.320m3 tại cảng Năm Căn, tỉnh Cà Mau
11/25/16 8:03 AM

Ngày 22/11, Bộ Xây dựng đa có công văn 2615/BXD-QHKT hướng dẫn Bộ Công Thương chuyên ngành về đầu tư kho nổi cấp phát xăng dầu Hải Hà – Năm Căn quy mô 2.320m3 tại cảng Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Theo đó, nội dung Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD (viết tắt là QCXDVN 01: 2008/BXD) được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, là những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng; là cơ sở pháp lý để quản lý việc ban hành, áp dụng các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng và các quy định về quản lý xây dựng theo quy hoạch tại địa phương. Tuy nhiên, QCXDVN 01: 2008/BXD không có quy định trực tiếp đối với một loại hình kho tàng cụ thể (bao gồm cả kho nổi xăng dầu).

Để có thể thực hiện việc đầu tư xây dựng loại hình kho nổi cấp phát xăng dầu Hải Hà – Năm Căn như đề cập trong Văn bản số 10694/BCT-KH ngày 09/11/2016 nêu trên, đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện căn cứ theo các quy định tại Mục 2.7 Chương II của QCXDVN 01: 2008/BXD, đồng thời kết hợp tham chiếu với quy định tại các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn liên quan đến việc bố trí kho xăng dầu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2615/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2615-BXD-QHKT_22112016.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE