Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh tiếp Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Cuba Eduardo Rodriguez

Ngày 6/7/2018, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải Cuba do Thứ trưởng Eduardo Rodriguez là Trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng, đại diện Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba. 

Xem tất cả »

Thông báo
 
Rà soát, lập danh mục các dự án, công trình xây dựng cơ bản thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp đến ngày 31 tháng 12 năm 2017
1/18/18 3:00 PM

Ngày 15/01/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 15/BXD–VP gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố về việc rà soát, lập danh mục các dự án, công trình xây dựng cơ bản thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. 

Căn cứ Nghị định 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 35/CT- TTg ngày 07/9/2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; Thông tư Liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng về hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố rà soát, thống kê, lập danh mục các dự án, công trình xây dựng cơ bản do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư hoặc Quyết định đầu tư theo Điều 3 Thông tư này, thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp đến ngày 31/12/2017 (bao gồm cả các dự án, công trình đã phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành từ năm 2015 trở về trước còn trong tình trạng bó gói, chất đống, chưa nộp lưu trữ theo quy định (phụ lục kèm theo).

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31/01/2018 để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 15/BXD–VP. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_15-BXD-VP_15012018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

Tin chỉ đạo, điều hành
Tin cải cách hành chính

Hoàn thiện Đề án liên thông các TTHC đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (7/12/18 2:12 PM)

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp lấy ý kiến về Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Số lượt truy cập: 8.121.464
LIÊN KẾT WEBSITE