Tin hoạt động
 
Hỗ trợ đầu tư dự án Nhà máy cung cấp nước sạch huyện Trảng Bàng
12/18/17 4:11 PM

Ngày 15/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 39/BXD-HTKT gửi Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh về việc hỗ trợ đầu tư dự án Nhà máy cung cấp nước sạch huyện Trảng Bàng. 

Theo đó, Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/ NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch quy định “Dự án đầu tư xây dựng cấp nước được Nhà nước hỗ trợ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án cấp nước tại các đô thị”. Dự án Nhà máy cung cấp nước sạch huyện Trảng Bàng có phạm vi phục vụ là đô thị Trảng Bàng và vùng lân cận, do đó Dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định nêu trên. Chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng cấp nước nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển cấp nước đáp ứng cho nhu cầu nước sạch cho người dân nói riêng và phát triển cơ sở hạ tầng nói chung là chủ trương đúng đắn, tuy nhiên, việc hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng cấp nước phụ thuộc chính sách cụ thể của từng địa phương.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 39/BXD-HTKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_39-BXD-HTKT_15122017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE