Tình hình hoạt động
 

Ngày 22/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 67/BXD-QLN về việc công nhận Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiên thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

 

Ngày 24/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 470/QĐ-BXD về việc công nhận Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư Bất động sản Việt Nam là cơ sở đào tạo đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

 

Thời gian gần đây, tại một số sự án nhà ở chung cư đã xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi giữa khách hàng và chủ đầu tư về cách tính diện tích căn hộ. Hơn nữa có ý kiến cho rằng cách tính diện tích căn hộ chung cư theo quy định tại Thông tư 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng không thống nhất với Luật nhà ở và Nghị định 71 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở. Xung quanh vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng). Theo đó ông Hà khẳng định, nội dung hướng dẫn về cách tính diện tích sàn trong hợp đồng mua, bán căn hộ nhà chung cư nêu tại Khoản 2 Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD là không trái với quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.

 

Ngày 02/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 57/BXD-QLN về việc công nhận Công ty Cổ phần IEFA có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

 

Ngày 21/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 47/BXD-QLN về việc công nhận Công ty Cổ phần đào tạo Quốc tế Leader Real có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

 

Bộ Xây dựng công bố danh mục các dự án nhà ở xã hội đăng ký vay vốn (Đợt 2) như sau:

 

Bộ Xây dựng công bố danh mục các dự án nhà ở xã hội đăng ký vay vốn (Đợt 1) như sau:

 

Cục quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản công bố cụ thể như Danh sách các dự án nhà ở đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ và các dự án nhà ở thương mại đăng ký chuyển đổi thành dự án nhà ở xã hội sau :

 

Cục quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản công bố Danh sách các dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp và các dự án nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp cụ thể như sau :

 

Ngày 26/12, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1171/QĐ-BXD về việc công nhận Trung tâm Khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư (thuộc Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng) là cơ sở đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư:

    Trang   1 2 3 4 5 6 Tiếp ››