Tình hình hoạt động
 
Công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản
7/29/15 7:00 AM

Ngày 22/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 67/BXD-QLN về việc công nhận Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiên thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo về môi giới bât động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ, Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 và Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của Bộ Xây dựng và pháp luật có liên quan. Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước khi tiến hành đào tạo và báo cáo kết quả đào tạo về Sở Xây dựng địa phương nơi đặt cơ sở đào tạo để thống nhất quản lý.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 67/BXD-QLN.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 67 BXD-QLN_22072015.pdf) Tải về
Các bài đã đăng