Thông báo mời thầu

Thông báo mời thi tuyển thiết kế kiến trúc dự án: Trụ sở các Ban Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh (3/16/18 3:10 PM)

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng của Đảng ở Trung ương chuẩn bị tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình: Trụ sở các Ban Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm xây dựng tại 122 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3. Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng của Đảng ở Trung ương xin mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tới tham gia thi tuyển.

LIÊN KẾT WEBSITE