Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại dự án Khu nhà ở Tây A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
4/18/18 3:38 PM

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch tổng mặt bằng đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở. 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 712/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Bình Dương về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại dự án Khu nhà ở Tây A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp, theo đó, Dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương giao Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp làm chủ đầu tư tại Văn bản số 4227/UBND-KTN ngày 07/11/2016; chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 2848/UBND-KTN ngày 07/7/2017; được UBND thị xã Dĩ An phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 24/5/2017; được Chủ đầu tư phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 49 ngày 30/10/2017; có Giấy phép xây dựng số 3734/GPXD-SXD ngày 21/11/2017 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp.

Dự án có quy mô diện tích 8423,9 m2, 65 căn nhà ở liên kế. Theo Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (UBND thị xã Dĩ An phê duyệt tại Quyết định số 2777/UBND-KT ngày 22/9/2015), tính chất chức năng khu vực lô đất dự án đã được cho phép điều chỉnh từ đất giáo dục thành đất ở đô thị.

Ý kiến cụ thể về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 1167/UBND-KTN ngày 22/3/2018 và hồ sơ tài liệu dự án gửi ngày 28/3/2018, Dự án đã đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, đề nghị UBND tỉnh Bình Dương thực hiện một số nội dung sau:

Xem xét quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án đã được đề xuất tại Công văn số 1167/UBND-KTN ngày 22/3/2018.

Chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan và Chủ đầu tư thống nhất lựa chọn các mẫu thiết kế nhà ở trong Dự án; hướng dẫn cho người dân tự xây dựng nhà ở, giám sát, kiểm tra đảm bảo việc xây dựng nhà ở của người dân tuân thủ quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch tổng mặt bằng đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan; đồng thời đảm bảo việc kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của dự án đối với khu vực xung quanh.

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch tổng mặt bằng đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 712/BXD-PTĐT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE