Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Thủy Tú, Đà Nẵng
4/17/18 3:00 PM

Việc xem xét, quyết định các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Thủy Tú, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện chặt chẽ theo các nội dung được quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV 

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn 824/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Thủy Tú (tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, có quy mô diện tích 59,87 ha). Theo đó, hồ sơ dự án, chủ thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ chủ đầu tư cấp 1 (được quy định tại Điều 17 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị) đối với việc hình thành, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và công trình xây dựng trên đất tại khu đô thị Thủy Tú chưa được làm rõ. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo rà soát, làm rõ nội dung nêu trên; giao chủ đầu tư cấp 1 theo quy định đối với việc đầu tư phát triển Khu đô thị Thủy Tú trước khi xem xét quyết định cho phép chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo đề nghị của Công ty Cổ phần tài chính và Phát triển doanh nghiệp.

Theo công văn số 1173/UBND-SXD ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, bản vẽ hiện trạng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật có xác nhận của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, khu vực đề xuất chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đang được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, có một số tuyến đường có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan đô thị gồm: tuyến đường dọc theo các điểm T5 - T6 - T7 - T8 (mặt cắt ngang rộng 28,5m) và T2 - T3 - T4 (mặt cắt ngang rộng 51m). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng căn cứ các quy định tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, các quy định pháp luật về đất đai có liên quan, căn cứ vị trí và đặc điểm của dự án, nhu cầu phát triển nhà ở, yêu cầu về quản lý kiến trúc cảnh quan của khu vực để xem xét, quyết định việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo thẩm quyền đối với khu vực đề xuất chuyển quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Thủy Tú gồm 204 lô đất ở thuộc phạm vi giai đoạn 1 dự án có diện tích 17,4896 ha.

Việc xem xét, quyết định các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Thủy Tú, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện chặt chẽ theo các nội dung được quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV.

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng có liên quan và chủ đầu tư cấp 1 thực hiện các công việc sau:

- Rà soát quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án, đảm bảo các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đảm bảo phù hợp quy định pháp luật về đất đai;

- Kiểm tra các tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo quốc phòng, an ninh;

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 824/BXD-PTĐT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_824-BXD-PTDT_16042018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE