Tin hoạt động
 
Thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc Dự án Khu nhà ở thương mại Trường Thịnh, thành phố Đồng Hới
3/21/18 4:18 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 573/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc Dự án Khu nhà ở thương mại Trường Thịnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (viết tắt là Dự án) và hồ sơ . Theo đó, căn cứ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo Quyết định số 1538/QĐ-CT ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình; các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (viết tắt là Nghị định số 11/2013/NĐ-CP); Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP (viết tắt là Thông tư số 20/TTLT-BXD-BNV), đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình rà soát tổng thể các dự án có chủ trương chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Đồng Hới, cập nhật vào Chương trình phát triển đô thị, danh mục dự án của các khu vực phát triển đô thị, đảm bảo yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về phát triển đô thị. 

Việc xem xét, quyết định các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo các nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV; khu đất được chuyển quyền sử dụng đất phải được đầu tư các công trình hạ tầng đồng bộ và kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân đến ở.

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị của thành phố Đồng Hới, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP để quản lý phát triển đô thị theo đúng quy hoạch và kế hoạch; chỉ đạo tổ chức lập, phê duyệt, rà soát công tác thực hiện các khu vực phát triển đô thị thành phố Đồng Hới, đảm bảo việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị tuân thủ kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị; chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư giám sát việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt.

Dự án Khu nhà ở thương mại Trường Thịnh được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận đầu tư ngày 20/12/2017 (Quyết định số 4625/QĐ-UBND), có diện tích 54.294,3 m2, để tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển đô thị thành phố Đồng Hới, Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sau khi đã đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ để người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu nhà ở thương mại Trường Thịnh. Đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình:

- Không cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất nằm tại mặt tiền tuyến đường F325 có mặt cắt ngang 22,5m (mặt cắt 1-1 theo Bản vẽ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống - Quy hoạch chi tiết khu nhà ở Trường Thịnh E).

- Trước khi xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, kiểm soát chặt chẽ yêu cầu về quản lý kiến trúc và cảnh quan đô thị, chỉ đạo các cơ quan chức năng và chủ đầu tư kiểm tra đảm bảo việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và kết nối các tuyến đường tiếp giáp với dự án theo ý kiến tại điểm 2 của công văn này.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 573/BXD-PTĐT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE