Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở
3/26/18 3:00 PM

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở. 

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 567/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu đô thị mới đường Lý Thường Kiệt, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc (có tổng diện tích là 16,77 ha, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Licogi 16) và hồ sơ Dự án. Theo đó, căn cứ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025 (Quyết định phê duyệt số 3362/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng); Quy hoạch phân khu xây dựng phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc (phê duyệt tại Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của UBND thành phố Bảo Lộc); Điều chỉnh quy hoạch chi tiết và điều chỉnh cục bộ khu đất ký hiệu B1 và B3 (phê duyệt tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 và Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND thành phố Bảo Lộc);

Dự án đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 42121000392 ngày 19/12/2008 cho Công ty Cổ phần Licogi 16 (gia hạn tiến độ thực hiện tại văn bản số 8497/UBND-ĐC ngày 15/12/2017). Trên cơ sở Thiết kế đô thị và Quy định quản lý Quy hoạch chi tiết xây dựng (phê duyệt tại Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND thành phố Bảo Lộc); Công văn số 184/SXD-QLN ngày 09/02/2018 của Sở Xây dựng Lâm Đồng về việc làm rõ một số nội dung thông tin liên quan đến dự án Khu đô thị mới đường Lý Thường Kiệt, thành phố Bảo Lộc và hồ sơ Dự án, Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng tại công văn số 512/UBND-ĐC ngày 23/01/2018 về việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 259 lô (4,45 ha), cụ thể là: lô A1(từ lô A1.02 đến A1.21 và từ lô A1.23 đến A1.42); lô A2 (từ lô A2.02 đến A2.21 và từ lô A2.23 đến A2.42); lô A3 (từ lô A3.02 đến A3.21 và từ lô A3.23 đến A3.42); lô A4 (từ lô A4.02 đến A4.21); lô A5 (từ lô A5.01 đến A5.24); lô B1(từ lô B1.01 đến B1.56); lô B2 (từ lô B2.01 đến B2.12) và lô B3 (từ lô B3.01 đến B3.27) xác định tại Bản đồ quy hoạch phân lô và Bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lô B1, B3 đã được phê duyệt.

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ các quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị; Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan và ý kiến tại công văn này, xem xét quyết định theo thẩm quyền khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư cơ sở hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở; chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND thành phố Bảo Lộc, các cơ quan liên quan và Chủ đầu tư Dự án thực hiện các công việc sau:

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các quy định của phát luật về đất đai.

- Kiểm tra giám sát người dân tự xây dựng nhà ở theo đúng quy hoạch tổng mặt bằng, Thiết kế đô thị và Quy định quản lý quy hoạch kiến trúc đã được phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 567/BXD-PTĐT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_567-BXD-PTDT_21032018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE