Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Bàu Mạc - đợt 2, Đà Nẵng
12/29/17 3:00 PM

Việc xem xét, quyết định các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Bàu Mạc (đợt 2), đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện chặt chẽ theo các nội dung được quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV. 

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản 3180/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Bàu Mạc (đợt 2) và hồ sơ dự án. Theo đó, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, việc cho phép chuyển quyền sử dụng đất tại các dự án cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng căn cứ vào vị trí và đặc điểm của dự án, nhu cầu phát triển nhà ở, yêu cầu về quản lý kiến trúc cảnh quan của khu vực, các quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và các quy định pháp luật về đất đai có liên quan để xem xét, quyết định việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP đối với khu vực đề xuất chuyển quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Bàu Mạc (đợt 2) bao gồm 161 lô đất ở với tổng diện tích 17.708,8 m2.

Việc xem xét, quyết định các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Bàu Mạc (đợt 2), đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện chặt chẽ theo các nội dung được quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV.

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng có liên quan và chủ đầu tư dự án thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức lập và phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc làm cơ sở để kiểm soát kiến trúc cảnh quan đô thị của dự án và khu vực xung quanh;

- Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai;

- Kiểm tra các tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo quốc phòng, an ninh;

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo sớm hoàn thành các yêu cầu của Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP để thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính đã được Chính phủ ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3180/BXD-PTĐT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3180-BXD-PTDT_29122017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE