Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới Nam Sông Cái, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
11/27/17 4:11 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2630/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới Nam Sông Cái, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (với tổng diện tích là 46,18 ha do Công ty TNHH Minh Phát làm chủ đầu tư), kèm theo hồ sơ dự án.Theo đó, căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; Căn cứ Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2030 (Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa); Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu trung tâm thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa); Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án (các Quyết định: số 2924/QĐ-UBND ngày 03/10/2017, số 2445/QĐ-UBND ngày 19/8/2016, số 448/QĐ-UBND ngày 09/02/2010 và văn bản số 1177/UBND-XDNĐ ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa) và hồ sơ dự án.

Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 9153/UBND-XDND ngày 05/10/2017 về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 262 lô đất (trừ 31 lô thuộc vị trí mặt tiền các tuyến đường số 1, đường Trần Quý Cáp) với diện tích khoảng 4,56 ha (xác định tại các bản vẽ Khu vực đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và bản vẽ Vị trí các lô đất chuyển quyền sử dụng đất có xác nhận của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đã được duyệt).

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trước khi xem xét, quyết định việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, chỉ đạo các cơ quan chức năng và chủ đầu tư thực hiện các công việc sau:

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo kết nối với khu vực xung quanh đối với các lô đất có ký hiệu NP.15A-02 đến NP.15A-13;

- Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo:

- Được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở;

- Việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, cây xanh cảnh quan trong phạm vi dự án phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở của người dân và đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân khi đến ở.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV và ý kiến nêu tại công văn này, xem xét quyết định theo thẩm quyền khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới Nam Sông Cái; chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra giám sát việc đầu tư xây dựng dự án, đảm bảo việc thoát lũ, phòng chống sạt lở, ngập lụt, ứng phó biến đổi khí hậu;

- Bổ sung quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án đã được duyệt;

- Nghiên cứu xem xét thay thế văn bản số 1177/UBND-XDNĐ ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án bằng quyết định điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định.

- Rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo quốc phòng, an ninh;

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2630/BXD-PTĐT.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE